family_lake

onderzoeksprijs immuun trombocytopenie

onderzoeksprijs immuun trombocytopenie

Onderzoeksprijs immuun trombocytopenie (ITP)

 

Met een actieve NVvH-subgroep benigne hematologie in congenitale en verworven trombocytopenieën en een zich uitbreidend ITP Expertisenetwerk wordt er continu onderzoek gedaan naar immuun trombocytopenie (ITP) in Nederland, om verdere voortgang te boeken in de verbetering van de zorg van patiënten.

Sobi draagt hier in 2023 graag aan bij met een nieuwe onderzoeksprijs in primaire ITP. We ondersteunen een innovatief project dat gerelateerd is aan translationeel, klinisch, of medisch-technisch wetenschappelijk onderzoek in ITP.

Het betreft onderzoek met impact op de levens van patiënten en we verwelkomen dan ook voorstellen die erop gericht zijn praktische vraagstukken op te pakken en zo een bijdrage aan de zorg rond ITP leveren.

Een paar voorbeelden ter inspiratie:

 • Women’s Health in ITP
 • Shared Decision Making in ITP
 • Kwaliteit van leven / Patient-Reported Outcome Measurements (PROMs)
 • Verbeteren van therapietrouw

Voor deze onderzoeksprijs komen de volgende aanvragers in Nederland in aanmerking:

 • Verpleegkundigen
 • Fysiotherapeuten
 • Medisch maatschappelijk werkers
 • PhD studenten
 • Laboranten
 • Artsen
 • Apothekers

Aanvragen van mede-onderzoekers uit buitenlandse instellingen komen ook in aanmerking. Onderzoeksvoorstellen mogen kosten dekken voor een periode van maximaal 12 maanden. De Sobi onderzoeksprijs ITP bedraagt maximaal €20.000 voor de winnende aanvraag. Cofinanciering van organiserende instituten en/of patiëntenverenigingen zijn, indien nodig, toegestaan.

Download hier uw sjabloon aanvraagformulier