boy-magnifier

sobi onderzoeksprijs

sobi onderzoeksprijs

Sobi onderzoeksprijs

Sobi draagt het kwalitatief hoogstaand hematologie-onderzoek in Nederland een warm hart toe.

In 2023 zal Sobi wederom onderzoek ondersteunen dat een groot verschil kan gaan maken voor mensen met hemofilie en hun naasten. Aanvullend zal in 2023 een onderzoeksprijs in primaire immuun trombocytopenie (ITP) toegevoegd worden. 

Wij ondersteunen graag onderzoek met directe impact. Onderzoek dat ten goede komt aan de patiënt én de behandelaar. Daar staan wij volledig achter!

Op het gebied van hematologie-onderzoek in Nederland worden twee onderzoeksprijzen uitgeschreven in de volgende categorieën:


Wanneer komt u in aanmerking?

Onderzoeksprijzen worden enkel toegekend aan universiteiten, ziekenhuizen of erkende academische onderzoeksinstellingen in Nederland.

  • De hoofdaanvrager moet gecontracteerd zijn in een organisatie als bovenvermeld
  • Aanvragers kunnen verpleegkundigen, laboranten, paramedici, artsen of andere zorgverleners zijn
  • Aanvragers kunnen project manager zijn van het ingediende onderzoeksproject
  • Mede-onderzoekers werkzaam in buitenlandse instellingen worden geaccepteerd
 
Hoe kunt u deelnemen?

Aanvragen moeten ingediend worden in de daartoe voorziene Word sjabloon. Dit sjabloon kan hier gedownload worden of op de pagina met informatie voor 'Onderzoeksprijs hemofilie' of de pagina 'Onderzoeksprijs immuun trombocytopenie'. Ingevulde aanvraagformulieren dient u per e-mail te versturen naar benelux@sobi.com o.v.v. Sobi onderzoeksprijs 2023. Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.

 

Data

De volgende data zijn strikt vooropgezet. Verlate aanvragen, of aanpassingen na het verstrijken van de deadline, worden niet geaccepteerd.

Start indienen onderzoeksaanvragen:     16 januari 2023
Sluitingsdatum indienen onderzoeksaanvragen:  31 maart 2023
Afronding beoordelingen en uitslag: Juni 2023  

                                            
                     

Hoe wordt de winnaar gekozen?

Alle projectvoorstellen worden na 31 maart 2023 beoordeeld door een onafhankelijke jury op basis van gestandaardiseerde criteria. Ingediende projecten worden geëvalueerd volgens 6 criteria: relevantie, impact, originaliteit, methodologie, haalbaarheid en ervaring van de aanvrager(s).

In juni 2023 zullen de prijswinnaars worden aangekondigd. De winnaars worden hierbij persoonlijk gecontacteerd, vervolgens zal een overeenkomst afgesloten worden.