granddad_boy

doptelet®

doptelet®

Werkzame stof: avatrombopag

Doptelet® is geregistreerd voor de volgende aandoeningen:

Chronische leveraandoening

Doptelet wordt gebruikt bij volwassenen met een chronische leveraandoening ter behandeling van een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie genoemd) voordat ze een medische procedure ondergaan waarbij het risico op bloedingen bestaat. 

Chronische immuuntrombocytopenie

Doptelet wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een laag aantal bloedplaatjes ten gevolge van primaire chronische immuuntrombocytopenie (ITP) wanneer een eerdere behandeling van ITP (zoals corticosteroïden of immunoglobulinen) onvoldoende werkte.

Beschikbare verpakkingen in Nederland

  • verpakking met 1 strip met 10 tabletten
  • verpakking met 1 strip met 15 tabletten
  • verpakking met 2 strips met 15 tabletten

U vindt de Doptelet bijsluiter op de website van de Geneesmiddeleninformatiebank.