Female doctor and child are pointing at each other

onze geneesmiddelen

Onze geneesmiddelen worden ingezet in hematologie, immunologie en stofwisselingsziekten.

onze geneesmiddelen

Onze geneesmiddelen worden ingezet in hematologie, immunologie en stofwisselingsziekten.

Sobi biedt in Nederland meerdere geneesmiddelen aan. Klik op de naam van het product voor meer informatie.

Hemofilie A

Elocta® (efmoroctocog alfa)

Hemofilie B

Alprolix® (eftrenonacog alfa)

Auto-inflammatoire aandoeningen

Kineret® (anakinra)

Erfelijke tyrosinemie type 1 in alkaptonuria

Orfadin® (nitisinone)

Immuun Trombocytopenie en Chronisch Leverfalen

Doptelet® (avatrombopag)

Familiaal chylomicronemiesyndroom (FCS)

Waylivra® (volanesorsen)

Bijsluiters van deze medicijnen zijn te bekijken op de website van de Geneesmiddeleninformatiebank.