Business man looking in the camera

contact

contact

Swedish Orphan Biovitrum (The Netherlands) B.V. 

Poortland 66

1046 BD Amsterdam

benelux@sobi.com

+32 2 880 61 19

 

Melden van bijwerkingen

Patiëntveiligheid is belangrijk voor Sobi. Wij verzamelen, analyseren en reageren op nieuwe informatie over de voordelen en risico’s van onze geneesmiddelen. Indien u een bijwerking ervaart bij het gebruik van één van onze geneesmiddelen, praat er dan over met uw arts of zorgverlener.  Wenst u een bijwerking te melden, dan kunt u dit melden via pv.benelux@sobi.com of via +32 (0)800 70 239. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. 

Bijwerkingen kunt u ook melden bij Bijwerkingencentrum Lareb via www.lareb.nl.

Klachten over een geneesmiddel kunt u richten aan complaints@sobi.com.

Medische vragen gerelateerd aan het product of aan de ziekte kunt u stellen via benelux@sobi.com. 

Geneesmiddelen bestellen

Geneesmiddelen van Sobi zijn te bestellen via uw vaste leverancier en bij onze distributeur Alloga. 

Verzendadres

Verzendadres

Betaalgegevens staan op de factuur

Bestellingen

Alleen bestellingen per e-mail worden geaccepteerd

cs@alloga.nl

Bestelprocedure

Voor alle klanten

Voor 14:00 uur - levering op volgende werkdag (de Waddeneilanden +1 werkdag)

Klantenservice (niet voor het plaatsen van bestellingen)

Vragen/verzoeken/klachten:

cs6@alloga.nl

+31(0) 881 040 661

Urgente orders

Geplaatst tussen 08:00-17:00 uur op werkdagen worden geleverd op dezelfde dag. Alloga hanteert 1 uur verwerkingstijd na ontvangen van de order.

Urgente orders dienen te worden gestuurd naar cs@alloga.nl met de woorden 'Urgent Order' in de subject regel. Ook kan er gebeld worden naar +31(0) 881 040 661.

Orders voor noodgevallen 

Orders die geplaatst worden tussen 17:00 uur en 08:00 uur op werkdagen, en/of op niet-werkdagen, en die niet behandeld kunnen worden volgens de normale procedure, worden als 'orders voor noodgevallen' beschouwd. Alloga hanteert 2 uur verwerkingstijd na ontvangen van de order. 

In het geval van een 'order voor noodgevallen' dient Alloga te worden gebeld op het nummer 06-231 529 62. Tevens dient de order te worden bevestigd door een orderformulier te sturen naar spoeddienst@alloga.nl.